Nový významný partner TOP DEAL Group

Jsme velice rádi, že se nám podařilo uzavřít dohodu s novým partnerem, stavební firmou TOP DEAL Group a jejím majitelem Oleksandrem Žmurkem.

Díky této dohodě můžeme náš klub dále nejen držet na stávající úrovni, ale i dále rozvíjet. Vzhledem k navyšujícím se cenám energií i dalších provozních komodit je pro nás klíčové, že se můžeme nadále věnovat sportovní činnosti jak nejlépe umíme a nemusíme nijak omezovat naši činnost. Zároveň jsme rádi, že i díky tomuto partnerství si můžeme dovolit nechat oddílové příspěvky na stávající výši i přes násobně zvýšené náklady.