Předzvěst oslav 110 let, zakládáme Klub legend

 

Po vzoru tradičních sportovních klubů z celého světa také TJ AVIA Čakovice uvádí nejdůležitější osoby ze své bohaté historie do svého Klubu legend. V červnu roku 2022 oslaví náš klub výročí 110 let od svého založení a při této příležitosti bude do nově založeného Klubu legend symbolicky uvedeno osm prvních členů. Tito členové, kteří oblékali čakovický dres a následně to dotáhli až do 1.ligy a reprezentace, se zasloužili o skvělé výsledky i dobré jméno klubu v regionu i po celém Československu a České republice.

Založení Klubu legend neznamená pouze ocenění osmi vyvolených. Je to také důkaz, že si čakovický klub váží své historie a spousty fotbalistů či funkcionářů, na které nezapomíná. Klub legend není uzavřená společnost. Významných osobností čakovického fotbalu je mnoho a doplňování Klubu legend bude postupné.

Všech osm členů naleznete také pod rubrikou Historie v hlavním menu