Příspěvky

Oddílové příspěvky se hradí pololetně. Podzimní od 1. září do 30. září a jarní od 1. února do 28. února.

Pololetní výše příspěvku je 2500 Kč za jedno dítě, v případě sourozenců se za druhé dítě platí 1250 Kč.

Příspěvky se hradí převodem na bankovní účet fotbalového oddílu

číslo účtu: 115 – 3915490267/0100

variabilní číslo: rodné číslo hráče

zpráva příjemci: jméno a ročník narození

Poplatek Fotbalové asociaci České republiky (nelze bez něj hrát mistrovské zápasy)

Roční poplatek 100 Kč za hráče mladšího 18 letHráči nad 18 let platí 200 Kč. Hradí se vždy od 1.1. do 28.2. na následující kalendářní rok na účet Fotbalové asociace.

číslo účtu: 1601216012/0600

variabilní symbol: rodné číslo hráče