Příspěvky

Oddílové příspěvky se hradí pololetně. Podzimní do 30. září a jarní do 28. února.

Pololetní výše příspěvku je 3500 Kč za jedno dítě, v případě sourozenců se za druhé dítě platí 1750 Kč.

Příspěvky se hradí hotově v kanceláři klubu fotbalového oddílu u p. Rosenhofera. a to v úředních hodinách

úterý 14.2.  16:00 – 18:00

středa 15.2.   16:00 – 18:00

úterý 21.2.   16:00 – 18:00

středa 22.2.   16:00 – 18:00

úterý 28.2.   16:00 – 18:00

 

Poplatek Fotbalové asociaci České republiky (nelze bez něj hrát mistrovské zápasy)

Roční poplatek 100 Kč za hráče mladšího 18 letHráči nad 18 let platí 200 Kč. Hradí se vždy od 1.1. do 28.2. na následující kalendářní rok na účet Fotbalové asociace.

číslo účtu: 9542682/0800

variabilní symbol: rodné číslo hráče